Casa Ta

Detalii tarife

Pentru clienţii casnici, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a elaborat următoarele tarife:

Tariful CR de tip monom cu rezervare
Este unul dintre cele mai utilizate tipuri de tarife şi presupune facturarea la un preţ unic a întregii cantităţi de energie electrică consumate în perioada de facturare, cât şi a rezervării aferente perioadei de facturare.
Tariful are două componente: Preţul energiei consumate în perioada de facturare (lei/kWh) şi pretul pentru rezervare (lei/zi)

Tariful CI de tip monom cu consum inclus
Are două componente: abonament şi preţul energiei electrice.
Abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare. Cuprinde preţul rezervării şi o cantitate zilnică de energie de 1 kWh.Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament şi neconsumată nu se reportează.

Tariful CS de tip social
Este o opţiune pentru consumatorii cu venituri reduse. Este avantajos pentru clienţtii care au un consum lunar de energie electrică redus, de pâna la 90 kWh/luna.
Se aplică numai consumatorilor care se încadrează în prevederile Ordinului ANRE nr. 38/2005 - venitul pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.
Este format din trei tranşe de consum cu preţuri diferite:

 • Tranşa 1: consum între 0 - 2 kWh/zi
 • Tranşa 2: consum între 2 - 3 kWh/zi
 • Tranşa 3: consum peste 3 kWh/zi

Tranşele de consum pentru tariful de tip social sunt lunare şi nu se reportează.
Mai multe detalii legate de tariful social găsiţi aici.

Tariful CD de tip monom
Tariful CD de tip monom fără rezervare presupune facturarea la un preţ unic a întregii cantităţi de energie electrică consumate în perioada de facturare. Este destinat consumatorilor casnici care nu doresc aplicarea unui tarif cu rezervare pentru consumul propriu de energie electrică.
Este compus dintr-un preţ unic pentru energie electrică care include şi cheltuielile fixe indiferent de cantitatea de energie electrică consumată. Nu se percepe preţ de rezervare.

Tariful CR2 de tip monom cu rezervare diferenţiat pe două zone orare
Este avantajos dacă ponderea consumului de energie electrică din orele de noapte şi week-end depăşeste 55% din consumul total înregistrat.
Este compus din:

 • preţ rezervare(lei/zi), care are rolul de a acoperi cheltuielile fixe;
 • preţ energie în zona de zi, care se aplică consumului efectuat în intervalul de luni pâna vineri între orele 7.00 -22.00;
 • preţ energie în zona de noapte, care se aplică consumului efectuat în orele din intervalul de luni pâna vineri între orele 22.00-7.00 precum şi la sfârşitul săptămânii în intervalul de vineri ora 22,00 până luni ora 7.00.

Tariful CR 3 de tip monom cu rezervare diferenţiat pe 3 zone orare
Este avantajos dacă poate fi evitat consumul în orele de vârf şi dacă ponderea consumului de energie electrică este mutată în orele de noapte şi week-end.
Este compus din:

 • preţul de rezervare (lei/zi), care are rolul de a acoperi cheltuielile fixe;
 • un preţ al energiei electrice consumate în zona orelor de vârf, care se aplică consumului efectuat în sezonul de vară în intervalul 8.00 - 9.00 (1 aprilie - 30 septembrie) şi în sezonul de iarnă în intervalele 8.00 - 10.00 şi 19.00 - 22.00 (1 octombrie - 31 martie);
 • un preţ al energiei electrice consumate în zona orelor de gol care se aplică consumului efectuat în sezonul de vară în intervalul orar 0.00 - 08.00 şi 21.00 - 0.00 de vineri ora 21.00 până luni la ora 8.00 si în sezonul de iarnă în intervalul orar 0.00 - 08.00 şi 21.00 - 0.00 de vineri ora 22.00 până luni la ora 8.00;
 • un preţ al energiei electrice consumate în zona normală, vara în intervalul orar 9.00 - 21.00 şi sezonul de iarnă, între orele 10.00 - 19.00.

Tariful CTP de tip monom
Este destinat consumatorilor casnici racordaţi la joasă tensiune şi este diferenţiat pe trei tranşe de putere contractată (cel mult 3 kW, între 3 şi 6 kW şi peste 6 kW);
Este avantajos acelor consumatori casnici care îşi echilibrează consumul de energie electrică fară a depăşi puterea contractată.
Depăşirea puterii contractate conduce la deconectarea clientului prin declanşarea întrerupatorului automat, reglat la valoarea sarcinii corespunzătoare puterii solicitate.
Reconectarea se efectuează de către consumator şi este condiţionata de descărcarea surplusului de sarcină din instalaţia de alimentare.
Tariful se compune din două componente: Preţul energiei consumate în perioada de facturare (lei/kW) şi pretul pentru rezervare (lei/zi).

Important! Deoarece Tariful CTP de tip monom (transele pana la 3kW si intre 3 si 6 kW) presupune instalarea de echipamente speciale de catre distribuitorul de energie electrica si obtinerea unui nou aviz tehnic de racordare, este indicat sa obtineti de la acesta toate informatiile necesare din punct de vedere tehnic. Valoarea echipamentelor necesare, precum si costurile determinate de modificarea instalatiei, vor fi suportate de clientul care opteaza pentru acest tip de tarif. Contact distribuitor de energie electrica.


Schimbarea tarifului este permisă în următoarele cazuri:

 • după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu excepţia consumatorilor casnici care optează sa treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif în conditiile reglementărilor în vigoare;
 • la apariţia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;
 • la desfiinţarea tarifului aplicat consumatorului.

Tipurile de tarife şi valoarea acestora sunt stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi publicate în Monitorul Oficial.

Pentru a vizualiza preţurile tarifelor de mai sus, click aici.

Pentru alegerea celui mai avantajos tarif în funcţie de specificul dumneavoastră de consum, accesaţi Simulatorul de tarife.

 

[ Top ]